Foglalkozás egészségügy

1995 óta több cég számára nyújtunk rendeletileg előírt foglalkozás-egészségügyi alapellátást

A foglalkozás-egészségügyi alapellátás a következő szolgáltatásokat nyújtja:

A munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése, valamint az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése

  • Az időszakos alkalmassági vizsgálatok végzése
  • A foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása
  • A munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatának elvégzése
  • Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás
  • Munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás
  • Közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában
  • Közreműködés a foglalkozás - egészségügyi - fiziológiai, - ergonómiai, - higiénés feladatok megoldásában
  • Közreműködés az elsősegélynyújtás és sürgős orvosi ellátás megszervezésében és az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében
  • A2-es csoportú gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat biztosítása
  • Kockázatbecslési jegyzőkönyv elkészítésében, véleményezésében való részvétel
Dr. Papp Magdolna
Foglalkozás egészségügy

1981-ben diplomázott a Budapesti Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán, 1986-ban szakorvosi diplomát szerzett üzemorvostanból. 1981-1995-ig a fővárosi István Kórházban dolgozott üzemorvosként a Hazai Fésüsfonó, A FÉG és a Posta üzemorvosi szakrendelésein. 1995-től magánorvosként foglalkozás-egészségügyi alapellátást végez több cég számára.